6 sekrete për të rritur një fëmijë të mençur

Disa herë mund të duket se bredharaku juaj që shkon gjithandej nuk mund të ndalojë qoftë edhe për një çast, e le më të bëjë pushime të gjata. Por bredharakët e vegjël kërkojnë të mësojnë. Këtu janë gjashtë mënyra çuditërisht të efektshme për të shtuar përvojën dhe njohuritë e fëmijës tuaj, çdo herë nga pak.

Flisni pa pushuar

Shumica e fëmijëve mësojnë rreth një fjalë të re në javë midis moshës 18 muaj dhe 2 vjeç dhe mund të thonë rreth 50 deri 100 fjalë në moshën 2 vjeçare. Ekspert-ët thonë se sa më shumë t’i flisni fëmijës tuaj, aq më shumë do të mësojë. Ata rekomandojnë që ju “të tregoni për ditën tuaj”. Kjo do të thotë t’i flisni fëmijës se çfarë po bëni ndërsa e bëni atë dhe kjo është një mënyrë e mrekullueshme për t’i ekspozuar të voglit tuaj një larmi fjalësh të reja gjatë gjithë ditës.

Tani është koha që t’i lexoni më shumë libra. Kënaquni duke përdorur zëra të ndryshëm për personazhe të ndryshëm në një libër.

Sigurohuni që i vogli juaj të dëgjojë një përrua të tërë fjalësh, por jo nga televizori. Gjuha e televizionit është tepër e shpejtë për fëmijët dhe nuk është ndërvepruese. Ndërsa të vegjlit kanë nevojë të dëgjojnë njerëzit duke folur, ata po ashtu kanë nevojë për bashkëveprim në mënyrë që të fitojnë përvojën maksimale.

Duke ruajtur një rrjedhë konstant-e bashkëbisedimi, duke përdorur një fjalor të larmishëm, ju e përgatisni fëmijën tuaj për të lexuar, shkruar e shkoqitur fjalët.

Mësojini abc-në e emocionit

Krijimi i inteligjencës emocionale është e rëndësishme për zhvillimin njohës dhe shoqëror të fëmijës tuaj. Dhe ju mund ta ndihmoni atë të mësojë të lexojë sinjalet emocionale, një aftësi e jetës që ka të bëjë me çdo gjë tonën.

Pages: 1 2 3 4