ADHD-ja lidhet me ekspozimin e prenatalëve me merkurin

Studimet tregojnë se fëmijët pre-natal të ekspozuar në nivele të ulëta merkuri kanë një rrezik më të madh për sjellje që lidhen me ADHD (çrregullime hiperaktiviteti dhe mungesë vëmendje).

Kërkuesit në SHBA kanë analizuar sjelljen e rreth 600 fëmijëve të moshës 8 vjeçare dhe i kanë kontrolluar ata si dhe kanë marrë të dhëna për nënat e tyre gjatë shtatzënisë për nivelin e merkurit në flokët e tyre dhe konsumin javor të peshkut.

Nënat me nivel merkuri 1 mikrogram për gram ose më shumë, kanë patur fëmijë me një rrezik 40% më të lartë për të patur sjellje të pavëmendshme dhe një rrezik prej 70% të sjelljeve impulsiv-e dhe hiperaktive sesa nënat me nivel më të ulët merkuri.

Megjithatë, pasja e më shumë se 2 vakteve me peshk në javë është mbrojtëse ndaj ADHD-së tek fëmijët.

Ushqimet në peshk si acidet yndyrore omega-3 mund të mënjanojnë efektet neuro-toksik-e të merkurit, shkruajtën autorët e studimit, por ata nuk mblodhën informacion në lidhje me speciet e peshqve të konsumuar.