Aktivitete të cilat rrisin aftësi dhe zhvillim

Koha e lojës është kohë pune për foshnjën tuaj dhe ju jeni ndihmësi i tij, duke i dhënë instrumentet dhe lavdërimet që atij i nevojiten për ta bërë punën.

Kush e dinte? Disa herë janë lodrat më të thjeshta të cilat na mësojnë mësimet më të mëdha. Merrni p.sh. një lodër që bën ku-ku. Fshini fytyrën tuaj pas pëllëmbëve dhe thërrisni: “Ku-ku” me një zë të çuditshëm, dhe jo vetënm që u afroheni të qeshurave të para të foshnjës tuaj, por edhe e ndihmoni atë që të kapë “permanencën e objekteve”. Truri i fëmijës tuaj është zhvendosur “jashtë nga pamja, jashtë nga mendja” duke menduar në njohjen e asaj që fytyra juaj e buzëqeshur (ose një lodër nën batanije) nuk zhduket për herë kur është jashtë fushëpamjes së tij.

Ju mund të filloni duke e ndihmuar foshnjën tuaj të mësojë këtë apo atë mësim që i zhvillon trurin (ose i krijon aftësitë) nga kjo marrëdhënie. Pajiseni atë me objektet tek të cilat ai mund ta përqendrojë shikimin e tij dhe praktikojeni që të ndjekë me sy. Një send i lëvizshëm i varur mbi shtratin e tij, një libër me ilustrime ose fotografi të thjeshta të objekteve të përditshëm ose një raketake të lyer me ngjyra të ndritshme. Por truri i tij nuk është  evetmja pjesë e trupit e cila ka nevojë të stimul-ohet. Gjithashtu ju mund të përdorni aktivitete të ndryshme të ndërtimit të trupit për foshnjat për të forcuar muskujt e tij të vegjël e të mëdhenj. Lëvizini duart dhe këmbët e tij për të forcuar muskujt që atij i nevojiten për të gjithë veprimet fizike që ka përpara (qëndrimi ulur, ecja). Apo luani disa patty-cake që ai të mpreh shkathtësinë e tij.

Duke i përsëritur herë pas here këto lëvizje, ju fitoni po ashtu edhe disa pikë suplementare për ndërtimin e fjalorit të tij. Jeni i ngathët (i rëndë) në bashkëbisedime? Këndoni! Ose tërhiqni nga rafti një libër me vargje ritmike për fëmijët dhe lexojini ndonjë fragment prej tij.

Pages: 1 2