Aktiviteti fizik tek fëmijët dhe adoleshentët

Aktiviteti fizik përfshin aktivitetin e organizuar, siç është sporti ose marrja pjesë në klasat e edukimit fizik në shkollë. Ajo gjithashtu përfshin veprimtaritë e rastësishme, të cilat janë pjesë e jetës së përditshme, siç është ecja për në shkollë ose luajtja me qenin në oborrin e shtëpisë.

Aktiviteti i moderuar është gati i barabartë në intensitet me një shëtitje të shpejtë, ndërsa veprimtaria e fuqishme është ajo ku intensiteti i aktivitetit është i mjaftueshëm sa për të bërë një fëmijë që të “shpërthejë”.

Pse është kaq e rëndësishme të qenit fizikisht aktiv?

Ekzistojnë shumë arsye se përse është e rëndësishme për fëmijët dhe adoleshentët që të jenë fizikisht aktiv. Disa nga këto përfshijnë:

  • Përmirësimin kardiovaskular;
  • Ndërtimin e eshtrave të fortë;
  • Mbajtjen e një peshe të shëndetshme;
  • Ndihmën për zhvillimin e aftësive fizike të tilla si koordinimi dhe ekuilibri;
  • Ndihmën për çlodhje dhe përmirësim të gjumit;
  • Ndërtimin e vetëbesimit; dhe
  • Zhvillimin e aftësive sociale.

Sa dhe cili është lloji i aktivitetit që rekomandohet?

Rekomandimi për fëmijët e moshës shkollore dhe për adoleshentët është një minimum prej 60 minuta aktivitet fizik çdo ditë. Kjo mund të ndërtohet gjatë rrjedhës së ditëve dhe mund të përbëhet nga një shumëllojshmëri e moderuar e aktiviteteve të fuqishme.

Kur fëmijët kanë qenë joaktivë, është e rekomandueshme për të filluar me aktivitet të moderuar, le të themi 30 minuta në ditë, dhe ndërtojeni atë gradualisht.

Po rreth lojërave në kompjuter, internetit dhe TV-së?

Është e rekomandueshme që fëmijët dhe adoleshentët të mos kalojnë më shumë se 2 orë në ditë duke shikuar TV, DVD ose video, duke përdorur internetin; ose duke luajtur lojëra kompjuterike.

Çfarë duhet të bëj unë si prind?

Disa nga mënyrat që mund të bëni për të ndihmuar fëmijën:

  • Të qenit një model i mirë duke qenë edhe vetë aktiv;
  • Të ndihmuarit e fëmijës për të zhvilluar aktivitet fizik, p.sh. duke luajtur me top me to në oborrin e shtëpisë;
  • Të kurajuarit e aktivitetit fizik si pjesë e jetës së përditshme;

Pages: 1 2