Duhanit gjatë shtatzënisë apo rreth fëmijëve. Këshilla për duhanpirësit dhe personat rrotull.

Duhani dhe astma nuk kombinohen mirë me njëra–tjetrën. Tymi i duhanit dëmton rrugët e frymëmarrjes të të gjithë duhanpirësve dhe ndaj atyre që janë të ekspozuar në mjedise ku pihet duhan. Kjo mund të rezultojë në:

  • Një rritje të mundësisë së zhvillimit të astmës; dhe
  • Në njerëzit që kanë astmë, përkeqësimin e simptomave të astmës dhe një rritje në numrin e atakeve të saj.

Nëse ju tashmë keni astmë, pirja e duhanit rrit rrezikun që ju të dëmtoni përgjithmonë mushkëritë tuaja. Ju gjithashtu do të gjeni se kontrolli ditor i astmës tuaj mund të bëhet i vështirë – aparatet parandaluese janë më pak efektive tek njerëzit që pinë duhan sesa tek joduhanpirësit. Pirja e duhanit gjithashtu ju bën më të prirur ndaj infeksioneve në gjoks, të cilat ka të ngjarë të përkeqësojnë simptomat tuaja të astmës.

Ndërkohë që marrëdhënia ndërmjet astmës dhe duhanit mund të konsiderohet komplekse – jo çdo person që është i ekspozuar ndaj tymit të duhanit mund ti shkaktohet astma – potenciali i tymit të duhanit mund të provokojë ose të shkaktojë astmë, të përshpejtojë ose të përkeqësojë simptomat ekzistuese të astmës të cilat janë të themeluara mirë. Tymi i duhanit është një nga shkaktarët më të zakonshëm të astmës tek të rriturit.

Pirja e duhanit rreth fëmijëve

Pirja e duhanit rreth fëmijëve mund të rezultojë në zhvillimin e astmës së tyre dhe sëmundjet e tjera të frymëmarrjes dhe është veçanërisht e rrezikshme sepse sistemet imunitare (sistemi imunitar) të fëmijëve janë më pak të zhvilluar dhe rrugët e tyre të frymëmarrjes janë më të vogla se ato të të rriturve. Fëmijët marrin frymë më shpejt sesa të rriturit, që do të thotë se ata do të marrin frymë në mënyrë proporcionale më të dëmshme ndaj kimikateve të tymit të duhanit sesa një i rritur i cili është i ekspozuar ndaj të njëjtës sasi të tymit të duhanit.

Pages: 1 2 3