Astma: Shtatzënia dhe të ushqyerit me gji

Nëse keni astmë, qenia shtatzënë ose të ushqyerit me gji nuk duhet të paraqesin probleme, nëse kryeni në mënyrë efektive kontrollet përkatëse. Më poshtë jepen disa përgjigjie për disa pyetje të thjeshta në lidhje me menaxhimin e astmës përgjatë këtyre situatave.

A mund të marr ilaçe astme gjatë shtatzënisë?

Në përputhje me rekomandimet e Këshillin Kombëtar të Astmës, është e sigurt që të merren ilaçet e astmës gjatë shtatzënisë. Megjithatë, nëse astma trajtohet me kortikosteroide oral-e, pyet mjekun në lidhje me sigurinë e këtij trajtimi gjatë shtatzënisë. Shumë ilaçe astme kanë treguar se janë shumë të sigurta për të dy, nënën dhe beben në zhvillim dhe që tregojnë se astma nuk është lënë e pa trajtuar gjatë periudhës së shtatzënisë. (Simptomat e patrajtuara mund të jenë të rrezikshme për beben). Plani i menaxhimit të astmës duhet të rishikohet në mënyrë të rregullt gjatë shtatzënisë. Astma e pakontrolluar është më shumë e rrezikshme për shtatzëninë sesa ilaçet e marra me recetë.

Mos ndalo marrjen e ilaçeve parandaluese dhe lehtësuese pa u konsultuar më parë me mjekun.

Disa gra shtatzëna me astmë aktualisht përjetojnë një përmirësim të simptomave të astmës, ndoshta për shkak të rritjes së nivelit të kortizonit në trup gjatë shtatzënisë.

Gjithmonë pyet mjekun përpara fillimit ose ndalimit të ndonjë ilaçi gjatë shtatzënisë.

A e përkeqëson astma shtatzëninë?

Shumë gra përjetojnë vështirësi në frymëmarrje gjatë shtatzënisë që vjen nga ndryshimet hormonale dhe jo nga astma. Shumë gra përjetojnë gjithashtu vështirësi në frymëmarrje gjatë tremujorit të fundit të shtatzënisë për shkak të zmadhimit të uterusit (mitrës) duke kufizuar lëvizjen e diafragmë-s. Kjo është normale në shumë gra shtatzëna, edhe tek ato që nuk kanë astmë.

Disa gra me astmë gjatë shtatzënisë mund të kenë rritje të presionit të gjaku-t.

Ka një rritje të rrezikut për pasjen e një bebeje me peshë të ulët ose të një lindjeje të parakohshme tek gratë që nuk e kontrollojnë astmën.

Si ta mbikqyr astmën gjatë shtatzënisë?

Pages: 1 2