Astma: Stërvitja nxitëse e astmës

Edhe stërvitja është një shkaktar i përbashkët për simptomat e astmës, kjo nuk do të thotë që ju duhet të shmangni ushtrimet vetëm sepse ju keni astmë. Nga ana tjetër, stërvitjet kanë përfitime shëndetësore për njerëzit me astmë, ashtu siç ka për pjesën më të madhe të njerëzve.

Çfarë është stërvitja nxitëse e astmës?

Stërvitja Nxitëse e Astmës (SNA) është ngushtimi i rrugëve të frymëmarrjes e sjellë nga stërvitja e fuqishme. Simptomat e SNA-së – vështirësia në frymëmarrje, gulçimi, kolla ose ngushtësia në gjoks, mund të fillojë gjatë stërvitjes por zakonisht përkeqësohet pas 5–10 minutave që keni ndaluar stërvitjen.

Disa njerëz me SNA kanë simptoma të astmës vetëm pas stërvitjes, ndërkohë që disa të tjerë gjejnë që astma e tyre shfaqet edhë në situata të tjera.

Çfarë e shkakton SNA-në?

Sesi ndodh saktësisht SNA-ja nuk është e qartë. Megjithatë, mendohet që SNA-ja mund të përfshijë humbjen e ngrohjes dhe të ujit në rrugët e frymëmarrjes, ndërkohë që ato mundohen që të ngrohin dhe të njomin volumet e larta të ajrit të ftohtë dhe të thatë. Sa më i ftohtë dhe i thatë të jetë ajri që ju thithni, më të rënda janë simptomat e VNM-së. Ringrohja e shpejtë e rrugëve të frymëmarrjes pas stërvitjes është vendosur gjithashtu si një shkak i VNM-së.

Nëse ju stërviteni intensivisht dhe shpesh, veçanërisht në ajër të ftohtë dhe të thatë, ju rrezikoni zhvillimin e rritjes së VNM-së. Faktorë të tjerë që shkaktojnë VNM-në janë alergjen-ët (substanca që mund të shkaktojnë një reaksion alergji-k, siç është polen-i) apo irritues në mjedis.

Simptomat gjatë stërvitjes: çfarë duhet bërë

Nëse ju keni simptoma të astmës si rezultat i stërvitjes ju duhet:

  • Të ndaloni stërvitjen dhe të rrini drejt;
  • Të merrni 4 kompresa të veçanta qetësuese; dhe merrni 4 herë frymë pas çdo komprese;
  • Vazhdoni stërvitjen vetëm kur ju të merrni frymë lirisht; dhe
  • Ngrohuni në mënyrë të duhur ndërkohë që ktheheni për të bërë ushtrime.

Nëse simptomat nuk shmangen brenda 4 minutave, ju mund të keni nevojë për ndihmën e parë si rezultat i simptomave të astmës tuaj.

Pages: 1 2 3 4