Autizmi: Evidentohet preferenca për imazhet gjeometrike

Një preferencë për t’u përqëndruar në modelet gjeometrike është lehtësisht i dallueshëm tek foshnjat që janë në rrezik të autizmit.

Kërkuesit amerikanë testuan 110 fëmijë të moshës 12 dhe 14 vjeçare që preferonin të shihnin një film që tregonte lëvizjet gjeometrike ose imazhet sociale, si fëmijët që kërcenin ose që bënin joga. Ata zbuluan se 37 fëmijët në provë që ishin diagnostikuar me çrregullimin e spektrit të autizmt (ASD) shpenzonin “më shumë kohë të fiksuar në imazhet gjeometrike” sesa fëmijët me zhvillim të vonuar ose fëmijët me zhvillim normal.

“Foshnjat që u identifikuan për preferencat me përsëritjen gjeometrike janë kandidatë të shkëlqyer për vlerësimin e mëtejshëm ndaj të zhvilluarit normal dhe trajtimit të mundshëm”, raportuan autorët nga Arkivat e Psikiatri-së së Përgjthshme (2010, më 6 shtator).