Autizmi rritet jo për shkak të toksinave në mjedis

Rritja në çrregullimin e spektrit të autizmit (ASD) nuk është e lidhur me një “toksinë të re mjedisore”, konkludoi një studim në Mbretërinë e Bashkuar që përfshiu më shumë se 7400 të rritur (Arkivat e Psikiatri-së së Përgjithshme 2011; 68: 459-65).

Përqindja e të rriturve me ASD ishte 9.8 për 1000, por ishte shumë më e lartë tek meshkujt në 18,2 në 1000 në krahasim me 2 për 1000 tek femrat.

“Prevalenca ishte më e madhe tek meshkujt, tek ato që jetonin në strehim social dhe tek ato me kualifikime të ulëta arsimore”, gjeti një studim. “Të dhënat tona sugjerojnë se shkaqet e autizmit duket që janë konstant-e (edhe me kalimin e kohës)”.

Prevalenca (prevalencë) e ASD-së është rritur në mënyrë dramatike nga vitet 1990, kur ajo ishte 12.7 për 10.000.