Artriti nënkupton inflamacionin e një bashkimi, por ka më shumë se 150 lloje të ndryshme artritesh. Doktoriim hartoi këtë seksion për të dhënë informacione rreth osteoartriteve, artritit reumatoid, cermës (përdhesi) dhe llojeve të tjera të artriteve.