Aktiviteti fizik tek fëmijët dhe adoleshentët

Aktiviteti fizik përfshin aktivitetin e organizuar, siç është sporti ose marrja pjesë në klasat e edukimit fizik në shkollë. Ajo gjithashtu përfshin veprimtaritë e rastësishme, […]