Diagnostikimi i kancerit është një nga sfidat më të mëdha që një person mund të përballojë në jetën e tij. Doktoriim ju vë në dispozicion një set informacionesh mbi llojet e ndryshme të kancerit, simptomat e tij, testet që mund të bëhen për diagnostikimin e kancerit, masat që parandalojnë zhvillimin e kancerit dhe trajtimet më bashkëkohore të llojeve të ndryshme të kancerit, plus historitë e jetës reale të atyre që vuajnë prej tij.