A i zgjat dhimbjet e lindjes një anestezi epidurale?

Reduktimi i lindjeve primare me anë të një operacioni cezarian është një objektiv i rëndësishëm, ndërkohë që përqindja e lindjeve vagina-le në shkallë kombëtare pas […]

LIDOKAINA

Përdorimet Aritmi ventrikular-e posaçërisht pas infarkt-it të miokardit (infarkt i miokardit) dhe anestezi lokale. Kundërpërdorimet Çrregullimet sinoatriale, të gjitha shkallët e blloqeve atrio-ventrikulare, depresion i rëndë […]

NALOKSONI

Përdorimet Rikthim i frymëmarjes së deprimuar me opioid; mbidozim i opiateve. Veprimet anësore Ndjesi të vjelle dhe vjellje; takikardi (shtim i rrahjeve të zemrës) dhe […]

BUPIVAKAINA

Përdorimet Anestezi infiltrative (depërtues indor); anestezi lokale për bllokimin e nervave periferike si dhe për bllokim kaudal, epidural (në shtresën epidurale të sistemit nervor), retro-bulbor. […]

ATROPINA (sulfati)

Përdorimet Tharja e sekrecioneve; bradikardi; blloku neuro-muskular (me neostigmin). Efektet anësore Takikardi (rritja e rrahjeve të zemrës); konstipacion (vështirësi në jashtëqitje); sekretim bronkial të zvogëluar; […]

MIDAZOLAMI

Përdorimet Qetësim me amnezi (gjumë), premedikacion, induktim në anestezi. Kundërpërdorimet Shih diazepam. Efektet anësore Shih diazepamin, depresion i frymëmarrjes dhe ndërprerje e saj veçanërisht pas […]

KETAMINA

Përdorimet Induktim i anestezi-së; mbajtje e anestezisë tek ndërhyrjet e vogla kirurgjik-ale. Efektet anësore Hipertension (rritje tensioni); takikardi (shtim i rrahjeve të zemrës); tension intrakranial […]

IZOFLURANI (ISOFLURANE)

Përdorimet Anestezi (induktim dhe mbajtje). Kundërpërdorimet Hipersensibilitet (mbindjeshmëri). Efektet anësore Takikardi (rritja e rrahjeve të zemrës) (moshat e reja), hipotension (ulja e tensionit), depresion i […]

HALOTANI

Përdorimet Anestezi e përgjithshme. Dozimi Induktim, duke rritur gradualisht nga 2-4% në oksigjen apo nitroksid-oksigjen. Tek fëmijët 1.5-2% përmbajtje 0.5-2%. Format farmaceutike dhe dozat Tretësira […]

FENTANILI (FETANYL)

Përdorimet Sedacion (letargji); an-algjezi (kundër dhimbjes); medikacion para-operativ (përgatitje para operacionit); shtesë anestezi-së së përgjithshme apo lokale. Kundërpërdorimet Tension intrakranial i rritur; depresion i rëndë i […]

ETOMIDATI

Përdorimet Induksion i anestezi-së të përgjithshëme. Efektet anësore Ndjenjë të vjelle; lëvizje të pakontrolluara të syrit; hipertension (rritje e tensionit); hipotension (ulje të tensionit); aritmi […]

ENFLURANI

Përdorimet Anestezi e përgjithshme. Efektet anësore Depresion kardio-respirator (ulje e frekuencës së zemrës dhe mushkërisë); hepatotoksicitet (helmim i mëlçisë), tek të senzibilizuarit ndaj anestetikë-ve të […]

DANTROLENI

Përdorimet Relaksues muskulor në ndërhyrjet kirurgjik-ale, gjendje spastike kronike tek muskujt e vullnetshëm, hipertermi (temperaturë e lartë) malinj-e. Kundërpërdorimet Insuficiencë hepatike (ulje e funksionit të mëlçisë); spazmë […]

ATRAKURI (besilat)

Përdorimet Relaksim i shkurtër dhe afatmesëm muskulor për operacion. Dozimi Me injeksion intramuskular (I.M) për të rriturit dhe fëmijët mbi 1 muaj: fillimisht 300-600 mcg/kg, […]

ALFENTANILI

Përdorimet Analgjezi, veçanërisht gjatë ndërhyrjeve të shkurta kirurgjik-ale dhe në ndërhyrjet kirurgjikale jashtë spitalit; thellim i anestezi-së; analgjezi dhe suprimim i aktivitetit të frymëmarrës tek […]