DIPIRIDAMOLI

Përdorimet Si ndihmës gjatë mjekimit me antikoagulantë-t që merren oral-isht për parandalimin e ndërlikimeve trombemboli-ke prej valvul-ave të zemrës, ndërsa i kombinuar më acid acetilsalicilik […]

ABCIKSIMABI

Përdorimet Preventivë tek komplikimet e ishemi-së kardiake, preventivë e shkurtër (një muaj) tek infarkt i miokard-it (infarkt i miokardit), tek pacientët me angina jostabile që […]

ACIDI ACETILSALICILIK (ASPIRINA)

Përdorimet Acidi acetilsalicilik (aspirina) ka efekte analgjetike (kundër dhimbjes), antipiretike (kundër temperaturës) dhe antiinflamatore prandaj indikohet për mjekimin e sëmundjeve reumatik-e dhe të çrregullimeve të […]