FENELZINA

Përdorimet Sëmundjet depresive. Kundërpërdorimet Dëmtimi i mëlçisë ose testet funksionale të mëlçisë-abnormale, sëmundjet cerebrovaskulare, feokromocitomë; nuk është i indikuar në fazën mani-ake. Efektet anësore Efektet […]

SERTRALINA

Përdorimet Sëmundjet depresive, çrregullimet obsesive kompulsive. Kundërpërdorimet ISRS nuk do të duhej të përdoreshin nëse pacientët hyjnë në fazë mani-ake. Efektet anësore Takikardi, konfuzion, amnezi, […]

MOKLOBEMIDI

Përdorimet Sëmundjet depresive, fobia sociale. Kundërpërdorimet Gjendje akute konfuze, feokromocitomë. Efektet anësore Çrregullim gjumi, marrje mendsh, çrregullime GI (stomak-zorrë), dhimbje koke, trazim, agjitim, parestezi, fyt […]

FLUOXETINA

Përdorimet Sëmundjet depresive, çrregullimet obsesivo-kompulsive, bulimi nervoze. Kundërpërdorimet Hipersensibilitet ndaj këtij medikamenti, marrja e njëkohshme e MAO inhibitor-ëve (14 ditë brenda fillimit të terapisë). Efektet […]

AMITRIPTILINA

Përdorimet Depresione të formave të ndryshme; enurezë nokturne (urinim i pa vullnetshëm gjatë natës) tek fëmijët; profilaksi kundër migrenë-s. Kundërpërdorimet Infarkt i miokard-it (infarkt i […]