ROSIGLITAZONI

Përdorimet Diabeti mellitus tipi II. Përdoret si mono-terapi dhe në kombinim me metformin ose barnat e sulfoniluresë. Efektet anësore Janë raportuar dhimbje koke dhe infeksione […]

AKARBOZA

Përdorimet Tek diabeti mellitus si i vetëm ose në kombinim me antidiabetikë-t e tjerë. Kundërpërdorimet Mbindjeshmëria në akarbozë, ciroza ose sëmundja e rëndë e zorrëve, […]

METFORMINA

Përdorimet Diabeti mellitus tipi II. Kundërpërdorimet Çrregullim i funksionit renal; kolaps kardiovaskular (zemër-enë gjak-u), acidoza metabolike, shtatzëni, laktacion, dehidrim (humbje e lëngjeve). Efektet ansore Anoreksi […]

GLIPIZIDI

Përdorimet Diabeti mellitus. Kundërpërdorimet Hipersensibilitet, ketoacidozë diabet-ike me ose pa komë diabetike, shtatzënia dhe periudha e ushqimit të fëmijës me gji. Efektet anësore SNQ (Sistemi […]

GLIBENKLAMIDI

Përdorimet Diabeti mellitus. Kundërpërdorimet Laktacion, porfiri. Efektet anësore Dhimbje koke, çrregullime gastrointestinal-e. Dozimi Fillimisht 5 mg në ditë, e rritur deri maksimumi 15 mg, sipas […]

IZOFAN INSULINA BIFAZIKE

Përdorimet Diabeti mellitus. Efektet anësore Palpitacionet e zemrës (puls i çrregullt), takikardi (rrahje e shtuar e zemrës), konfuzion, dhimbje koke, uri, pështirosje etj. Dozimi Sipas […]

IZOFAN INSULINA

Përdorimet Diabeti mellitus. Efektet anësore Palpitacionet e zemrës (puls i çrregullt), takikardi (rrahje e shtuar e zemrës), konfuzion, dhimbje koke, uri, pështirosje etj. Dozimi Me […]