DIAZEPAMI

Përdorimet Anksiolitik: Në trajtimin e gjendjeve anksioze ose pagjumësisë; status epileptik; konvulsion febril; qetësim para-operativ; simptoma të alkool-izmit. Antiepileptik: Për qetësimin simptomatik të ankthit (palpitacione, pagjumësi, […]

FENITOINA

Përdorimet Të gjitha format e epilepsi-së përveç kur mungojnë konvulsion-et; neuralgji trigeminal-e nëse karbamazepinë është e papërshtatshme. Kundërpërdorimet Tek pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit. Efektet […]

FENOBARBITONI (PHENOBARBITAL)

Përdorimet Kriza të epilepsi-së, me përjashtim të “petit mal”, trajtimi profilaktik i konvulsion-eve hiper-piretike tek foshnjat. Kundërpërdorimet Kundërindikacion absolut është porfiri-a akute intermitent-e. Efektet anësore […]

VIGABATRINI

Përdorimet Trajtim i shtuar, i filluar dhe mbikëqyrur nga specialisti i konvulsion-eve parcial-e me ose pa gjeneralizim, i cili nuk mund të kontrollohet në mënyrë […]

VALPROATI I NATRIUMIT

 Përdorimet Tek të gjitha format e epilepsi-së. Kundërpërdorimet Te pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit, hepatit akut, hepatit kronik, porfiri. Efektet anësore Ndjenjë të vjelle, ataksi, […]

SELEGILINA

Përdorimet Sëmundja e Parkinsonit (sëmundja Parkinson) ose parkinsonizmi simptomatik, por jo sindromi ekstrapiramidal i shkaktuar nga barnat), i përdorur vetëm (në sëmundjen e hershme) ose si terapi […]

PRIMIDONI

Përdorimet Të gjitha format e epilepsi-së përveç kur mungojnë konvulsion-et; tremor esencial. Efektet anësore Shiko tek fenobarbitoni. Marrje mendsh, ataksi, pështirosje, çrregullime të të parit […]

KLONAZEPAMI

Përdorimet Te gjitha format e epilepsi-së; mioklonus; statusi epileptik. Kundërpërdorimet Depresion respirator, insuficiencë akute respiratore. Efektet anësore Përgjumje, lodhje, marrje mendsh, hipotoni e muskujve, çrregullime […]

KLORMETIAZOLI

Përdorimet Hipnotizëm, status epileptik, abstinencë nga alkool-i, qetësim gjatë anestezi-së lokale. Kundërpërdorimet Në insuficiencë akute pulmonar-e, tek alkoolistët që vazhdojnë të pijnë. Efektet anësore Kongjestion dhe […]

KARBAMAZEPINA

Përdorimet Në epilepsi, në formën primare ose sekondar-e të epilepsisë gjeneral-e, me kriza të komponenteve toniko -klonikë. Nuk jep efekte tek petit mal. Indikohet në mani, […]

GABAPENTINA

Përdorimet Sulmet parcial-e epileptike me ose pa gjeneralizim tek të rriturit. Kundërpërdorimet Hipersensibilitet. Efektet  anësore SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Dobësi, somnolencë, mundim, ataksi, nistagmë, tremor, […]