ADRENALINA (EPINEFRINA)

Dozimi Në shok anafilaktik me injeksion intramuskular (I.M) 1 mg/mL, shih tabelën: Mosha                          […]

VERAPAMILI

Përdorimet Aritmi superventrikulare (çrregullime të ritmit), angina pektorale (dhimbje tipike të zemrës), hipertension (tension i rritur). Kundërpërdorimet Hipotension (tensioni arterial i ulët), bradikardi, shkalla e dytë […]

NIMODIPINA

Përdorimet Parandalimi dhe trajtimi i deficitit ishemi-k neurologjik (ulja e oksigjenimit nervor) që përcjell gjakderdhjet subaraknoidale. Efektet anësore Hipotension (ulja e tensionit), ndryshim në ritmin […]

NIFEDIPINA

Përdorimet Në mjekim dhe profilaksi të insuficiencë-s (ulje të funksionit) koronare; angina pektorale (dhimbje tipike të zemrës); gjendje pas infarkt-it. I indikuar edhe tek hipertension-i […]

DILTIAZEMI

Përdorimet Profilaksi dhe mjekim i angina pektorale (dhimbje tipike e gjoksit nga zemra), hipertension (tensioni arterial i rritur). Kundërpërdorimet Sindromi i sinus-it (sinusit) të sëmurë, […]

AMLODIPINA

Përdorimet Hipertension (tension i rritur), profilaksi tek angina (dhimbje tipike e zemrës). Kundërpërdorimet I kontraindikuar tek pacientët me mbindjeshmëri në bar. Efektet anësore Dhimbje koke, […]

TRINITRATI I GLICEROLIT (GLYCERYL TRINITRATE)

Përdorimet Në profilaksi dhe mjekim të angina pektorale (dhimbje tipike të zemrës); insuficiencë (ulje të funksionit) e ventrikul-it të majtë. Kundërpërdorimet Pacientët me ndjeshmëri të lartë […]

MONONITRATI I ISOSORBITIT

Përdorimet Angina pektorale (dhimbje të forta gjoksi). Kundërpërdorimet Hipersensibilitet ndaj nitrateve, hipotension (ulje e tensionit) i shprehur, glaukoma me kënd të mbyllur, shock kardiogjenik, infarkt […]

DINITRATI I IZOSORBITIT

Përdorimet Tek angina pektorale (dhimbje të forta dhe tipike gjoksi), për mjekim dhe profilaksi si dhe tek insuficienca (funksion i ulur) e ventrikul-it të majtë. […]

TERAZOSINA

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i rritur) i lehtë dhe mesatar; hiperplazi beninj-e prostatës (prostata). Efektet anësore Marrje mendsh, mungesë energjie, edemë periferike. Janë raportuar shpeshtësitë  e […]

DOXAZOSINA

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i rritur) esencial; hiperplazi beninj-e prostatës (prostata). Kundërpërdorimet Hipersensibilitet ndaj doxazosin-ës dhe derivat-eve të kuinazolinës (duke përfshirë këtu edhe prazosinën dhe terazosin-ën). […]

VALSARTANI

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i rritur). Kundërpërdorimet Dëmtimi i rëndë i mëlçisë, cirozë, obstruksion (bllokim) i traktit biliar, laktacion (qumësht gjiri). Antagonistët e angiotenzinës II […]

KAPTOPRILI

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i rritur). Kundërpërdorimet Tek pacientët me ndjeshmëri të lartë ndaj barit si dhe ndaj bllokuesve të tjerë të enzimë-s së konversionit […]

NITROPRUSIDI I AZOTIT

Përdorimet Te krizat hipertensive; për kontrollin e hipertensionit (tensioni arterial i rritur) në ndërhyrjet kirurgjikale; tek insuficienca e zemrës (akute ose kronike). Kundërpërdorimet Te dëmtimet […]

METILDOPA

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i rritur), i kombinuar edhe me diuretik (shkarkues). Kundërpërdorimet Pacientët me mbindjeshmëri në bar, te sëmundjet aktive të mëlçisë si hepatit […]

HIDRALAZINA

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i rritur), vetëm apo në kombinim me antihipertensivë të tjerë, insuficienca e zemrës (kongjestive kronike). Kundërpërdorimet Pacientët me ndjeshmëri të lartë […]