TRIHEKSIFENIDILI

Përdorimet Të gjitha format e parkinsonizmit (sëmundja Parkinson); si mjet ndihmës gjatë mjekimit me levodopa; tek çrregullimet ekstrapiramidal-e të shkaktuara gjatë medikimit me barna që […]

PROCIKLIDINA

Përdorimet Të gjitha format e parkinsonizmit (sëmundja Parkinson); si mjet ndihmës gjatë mjekimit me levodopa; tek çrregullimet ekstrapiramidal-e të shkaktuara gjatë medikimit me barna që […]

LEVODOPA

Përdorimet Parkinsonizëm (sëmundja Parkinson). Kundërpërdorimet Glaukoma këndngushtë. Efektet anësore Pagjumësi, anoreksi (mungesë oreks-i), hipotension, marrje mendsh, takikardi, aritmi, ngjyrosje e kuqërremtë e lëkurës dhe e […]

BROMOKRIPTINA

Përdorimet Parandalim ose suprimim i laktacion-it; akromegali; parkinsonizëm (sëmundja Parkinson), amenorre. Vërejtje të posaçme Insuficienca renale ose hepatike mund të shkaktojë ulcerë tek pacientët me […]

BIPERIDENI

Përdorimet Tek të gjitha tipet e parkinsonizmit (sëmundja Parkinson); simptoma piramidale të nxitura nga barnat. Kundërpërdorimet Kundërindikacion absolut është glaukoma këndngushtë; stenozë mekanike në traktin gastrointestinal […]