CIKLOSERINA

Përdorimet Ndihmës në trajtimin e pulmonozës pulmonar-e (brenda mushkërisë) apo ekstra-pulmonare (jashtë mushkërisë). Kundërpërdorimet Nuk jepet tek pacientët me mbi ndjeshmëri në bar, tek pacientët […]

RIFAMPICINA

Përdorimet Trajtimi i tuberkuloz-it (TBC) aktiv së bashku me antituberkular-ët tjerë; profilaksi e Haemophilus influenzae e tipit b; në eliminimin e meningokokut nga bartësit asimptomatik […]

PIRAZINAMIDI

Përdorimet Trajtimi i tuberkuloz-it (TBC) dhe sëmundjeve te tjera mykobakterale së bashku më antituberkular-ët e tjerë. Kundërpërdorimet Çrregullime hepatike (të mëlçisë), porfiri. Efektet anësore Ndjenjë […]

IZONIAZIDI

Përdorimet Trajtimi i tuberkuloz-it (TBC) dhe profilaksi (sulm parandalues) e të ekspozuarve ndaj saj. Kundërpërdorimet Sëmundje akute (të menjëhershme) të mëlçisë. Efektet anësore Anoreksi (humbje […]

ETAMBUTOLI

Përdorimet Trajtimi i tuberkuloz-it (TBC) dhe sëmundjeve te tjera mykobakterale së bashku më antituberkular-ët tjerë. Kundërpërdorimet Neurit optik (infeksion i nervit të syrit), shikim i […]