ZIDOVUDINA

Përdorimet Infeksionet HIV (human immunodeficiency virus) në kombinim me barna tjera anti-retro-virale; mono-terapi për parandalimin e HIV transmision-it nënë – fetus (duke trajtuar gratë shtatzëna dhe […]

SAKINAVIRI

Përdorimet Infeksionet HIV (human immunodeficiency virus), në kombinim me inhibuesit e transkriptazës reverse të nukleotid-eve. Kundërpërdorimet Dëmtim i rëndë i mëlçisë, laktacion. Efektet anësore Diarre, […]

NEVIRAPINA

Përdorimet Infeksionet HIV (human immunodeficiency virus) të progreduara ose të avancuara në kombinim me më së paku dy barna tjera anti-retro-virale. Kundërpërdorimet Laktacion (periudha me qumësht […]

ACIKLOVIRI

Përdorimet Sëmundjet e syrit: Për mjekimin lokal të infeksioneve nga herpes simplex. Antiviralët: Trajtim dhe profilaksi e herpesit rekurent të lëkurës dhe mukozave (HSV-1 dhe HSV-2); herpes […]