LORAZEPAMI

Përdorimet Trajtim afatshkurtër i shqetësimit dhe pagjumësisë, sedacion para-operativ, status epileptik. Efektet anësore Shih diazepam. Dozimi Oral-isht (nga goja) 1-4 mg në ditë, në doza […]

DIAZEPAMI

Përdorimet Anksiolitik: Në trajtimin e gjendjeve anksioze ose pagjumësisë; status epileptik; konvulsion febril; qetësim para-operativ; simptoma të alkool-izmit. Antiepileptik: Për qetësimin simptomatik të ankthit (palpitacione, pagjumësi, […]

BROMAZEPAMI

Përdorimet Tek çrregullimet emocionale dhe psikosomatik-e. Kundërpërdorimet I kontraindikuar tek pacientët me mbindjeshmëri, në komë, tek intoksikim-i me alkool dhe tek fëmijët nën 1-6 muaj. […]

ALPRAZOLAMI

Përdorimet Anksioziteti. Kundërpërdorimet I kontraindikuar tek pacientët me mbindjeshmëri në bar dhe tek glaukoma akute. Efektet anësore Konfuzion dhe ataksi, mund të paraqitet amnezi, varësia, […]