RISPERIDONI

Përdorimet Psikozë akute dhe kronike. Efektet anësore Insomnia, agjitim, anksiozitet, dhimbje koke, marrje mendsh, dobësim i  vëmendjes, plogështi, shikim i turbulluar, konstipacion, ndjenjë të vjelle […]

KLOZAPINA

Përdorimet Skizofreni-a, tek ata pacientë që nuk reagojnë me terapi tjera. Kundërpërdorimet I kontraindikuar tek pacientët me epilepsi të pa kontrolluar, depresion, koma. Efektet anësore […]

KLORPROMAZINA

Përdorimet Skizofreni dhe psikoza të tjera; mani; shqetësime të rënda; ndjesi të vjelle dhe vjellje në mjekimin me paliativë. Kundërpërdorimet Komë e shkaktuar nga depresues […]

KETIAPINA

Përdorimet Skizofreni. Kundërpërdorimet Laktacion. Efektet anësore Marrje mendsh, dispepsi, konstipacion, fyt i thatë, abnormalitete të enzimave të mëlçisë, asteni e lehtë, rinit, takikardi, anksiozitet, ethe, […]

HALOPERIDOLI

Përdorimet Skizofreni dhe trajtim i psikozave (psikozë) të tjera; mani; si shtesë trajtimit afatshkurtër të shqetësimit të theksuar, agjitim-it psikomotorik. Vërejtje të posaçme Si tek […]

FLUPHENAZINA

Përdorimet Skizofreni dhe trajtim i psikozave (psikozë) të tjera; mani; si shtesë e trajtimit afatshkurtër të shqetësimit të theksuar, agjitim psikomotorik. Kundërpërdorimet Shih tek klorpromazina. […]