ETIDRONATI

Përdorimet Morbus Paget e eshtrave, osteoporozë. Kundërpërdorimet Dëmtimi mesatar ose i rëndë i veshkave; shtatzëni dhe laktacion; nuk është i indikuar në prani të hiperkalcemisë […]

BIFOSFONATET

Mekanizmi i veprimit Bisfosfonatet do të mund të vepronin duke shkaktuar ndryshime kimike në vetë mineralet duke inhibuar (nxitur) formacionet kristalore dhe duke i bërë […]

KALCITONINA

Përdorimet Hiperkalcemi (kalcium i rritur në gjak), morbus Paget (sëmundja Paget) e kockave, dhimbja e kockave në neoplazmë (tumor), osteoporozë postmenopauzale (pas-menopauzë). Efektet anësore Ndjenjë […]