BISOPROLOL

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i rritur), angina pektorale (dhimbje tipike e gjoksit nga zemra), insuficiencë e zemrës. Kundërpërdorimet Astma, angina prinzmetal,bradikardi, hipotension, blloku AV, i […]

SOTALOLI

Përdorimet Tabletat dhe injeksionet: aritmi që rrezikojnë jetën, përfshirë takiaritmi (fibrilacion atrial) ventrikul-are, takiaritmi ventrikular-e simptomatike e paqëndrueshme. Tabletat si të vetme: profilaksi e takikardi-së ose […]

PROPRANOLOLI

Përdorimet Hipertension (tension i rritur), angina pektorale (dhimbje tipike e gjoksit nga zemra), mjekimi profilaktik i migrenë-s, aritmi kardiake, tiro-toksikozë, kardiomiopati hipertrofi-ke (zmadhim i muskulit […]

METOPROLOLI

Përdorimet Hipertension (tension i lartë), aritmi (çrregullime ritmi) e shfaqura gjatë anestezi-së, angina pektorale (dhimbje tipike e gjoksit nga zemra), tiro-toksikozë, profilaksi e migrenë-s. Kundërpërdorimet […]

LABETALOLI

Përdorimet Hipertension (tensioni arterial i lartë) i lehtë, i moderuar dhe i rëndë si dhe hipertensioni gjatë shtatzënisë; angina pektorale (dhimbje tipike e gjoksit nga […]

ATENOLOLI

Përdorimet Hipertension arterial (esencial dhe renal). Kundërpërdorimet Pacientët me ndjeshmëri të lartë ndaj barit; bradikardi sinus-ale: shkalla e 2-të dhe e 3-të e bllokut A-V […]