MENOTROPINET

Përdorimet Anovulimi, infertiliteti me ovulacion, infertiliteti tek mashkujt. Kundërpërdorimet Hipersensibilitet, insuficiencë primare ovarial-e, disfunksion adrenal ose tireoid  i pakontrolluar, hormonet pituitare, fibromë uterin-e, rritje ose […]

KLOMIFENI

Përdorimet Për induktim (nxitje) të ovulacion-it. Kundërpërdorimet I kontraindikuar gjatë shtatzënisë si dhe tek hemorragjitë gjenital-e abnormale të pa diagnostikuara, cist ovarian, hepatit, disfunksion tireoidal […]

GONADOTROPINA HORIONIKE HUMANE

Përdorimet Infertilitet hipopituitar (pjellori e ulët nga hipopituitarizmi), trajtim i pasuksesshëm me klomifen. Trajtim superovulativ (nxitës ovulacion-i), koncepsion i asistuar (p.sh. in vitro fertilizimi). Hipogonadizëm […]

GONADORELINA

Përdorimet Amenorre hipotalamike primare (ndalimi i menopauzë-s me origjinë nga hipotalam-i). Kundërpërdorimet Hipersensibilitet, cist-et ovariale (ovareve ciste të), an-ovulacion me prejardhje jo-hipotalamike, gjendjet të cilat […]