AMETOKAINA

Përdorimet Anestetikë (humbës ndjeshmërie) lokal. Kundërpërdorimet Te pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit; pacientët që mjekohen më sulfonamide; fëmijët e lindur para kohe. Efektet anësore Dermatit […]

TIMOLOLI

Përdorimet Tension intraokular i rritur, si tek pacientët me hipertension të syrit ashtu edhe te ata me glaukomë kronike me kënd të hapur. Te glaukoma […]

PILOKARPINA

Përdorimet Glaukoma e thjeshtë kronike këndhapur dhe tek glaukoma akute (e menjëhershme) këndngushtë. Kundërpërdorimet Pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit; iriti akut (infeksion i iris-it); uveit […]

ACETAZOLAMIDI

Përdorimet Te glaukomat e thjeshta kronike apo me kënd të hapur; glaukoma sekondar-e; edemave kardiake (edema me shkaqe nga patologji-të e zemrës), epilepsi-së bashkë me […]

TROPIKAMIDI

Përdorimet Midriatik (zgjerim i pupilë-s) i veprimit të shkurtër që lehtëson ekzaminimin e fundus oculi. Efektet anësore Efektet anësore të midriatikëve dhe cikloplegjik-ëve përfshijnë thumbim […]

HOMATROPINA

Përdorimet Si midriatik (midriazë) dhe cikloplegji-k (refraksioni). Kundërpërdorimet Pacientët me mbindjeshmëri ndaj atropin-ës dhe përbërësve të tjerë të përgatitjes; glaukoma dhe prirja për glaukomë. Efektet […]

ATROPINA

Përdorimet Pasi ka veprim të zgjatur anti-kolinergjik (veprim të kundërt me kolinën), përdoret për të shkaktuar cikloplegji dhe midriazë (ngushtim të pupilë-s së syrit). Indikohet […]

PREDNIZOLONI

Përdorimet Sëmundjet e syrit: Për mjekimin afatshkurtër të gjendjes inflamatore të syrit që reagon ndaj steroideve dhe vetëm pasi të jenë përjashtuar infeksionet bakteriale, virale dhe […]

TETRACIKLINA

Përdorimet Infeksionet sipërfaqësore të syrit të shkaktuar nga mikro-organizmat, të ndjeshëm ndaj tetraciklinës. Kundërpërdorimet Pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit dhe përbërësve të tjerë të përgatitjes. […]

KLORAMFENIKOLI

Përdorimet Mjekim antibakterial lokal të infeksioneve sipërfaqësore të syrit. Antibiotik i spektrit të gjerë por që shkakton probleme hematologjike (gjaku), prandaj rezervohet; për infeksionet që rrezikojnë […]

GENTAMICINA

Përdorimet Sëmundjet e syrit: Tek infeksionet e syrit të shkaktuara nga mikro-organizmat gram-negativ dhe gram-pozitiv. Sëmundjet e veshit, hundës dhe fytit: Infeksionet bakteriale në otit externa (infeksion […]

ACIKLOVIRI

Përdorimet Sëmundjet e syrit: Për mjekimin lokal të infeksioneve nga herpes simplex. Antiviralët: Trajtim dhe profilaksi e herpesit rekurent të lëkurës dhe mukozave (HSV-1 dhe HSV-2); herpes […]