TAMOKSIFENI (TAMOXIFEN)

Përdorimet Trajtimi i kancerit të gjirit, estrogjenet pozitive. Kundërpërdorimet Shtatzëni, dhe laktacion (periudha e qumështit të gjirit). Efektet anësore Gjakderdhje vagina-le, suprimim i menstruacioneve, prurit […]

STILBESTROLI

Përdorimet Kancer gjiri tek gratë postmenopauzale (pas menopauzë-s) dhe rrallë në kancer prostate (prostata). Efektet anësore Retension (mbajtje) i Na me edemë, trombemboli (emboli e shkaktuar […]

CIKLOSPORINA

Përdorimet Parandalimi i hedhjes së transplanteve të palcës së kockave, veshkave, mëlçisë, pankreas-it, zemrës dhe transplantimi-t zemër-mushkëri si dhe për profilaksi dhe trajtim të sëmundjeve: […]

AZATIOPRINA

Përdorimet Parandalim i largimit të transplanteve, sëmundje autoimune (autoimune çrregullime). Kundërpërdorimet Tejndjeshmëri ndaj azatrioprinës; në shtatzëni dhe laktacion. Efektet anësore Ethet, hipotension, predispozitë e rritur ndaj […]

VINKRISTINA

Përdorimet Leuçemia (leukemi) akute, limfomë dhe disa tumore. Kundërpërdorimet Si citostatikët e tjerë, nuk përdoret intratekal. Efektet anësore Si citostatikët tjerë. Dozimi Simbas skemës. Format […]

IRINOTEKANI

Përdorimet Trajtimi i karcinomë-s kolo-rektal-e (zorrës së trashë dhe të rektumit) rezistente në terapi me fluorouracil. Efektet anësore SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Insomnia (pagjumësi), akatizi, […]

METOTREKSATI

Përdorimet Terapi mbajtëse në leuçemi (leukemi) limfoblastik-e tek fëmijët, koriokarcinomë, limfomë jo Hodgins, tumor-e solide, artrit reumatoid, psoriazë (emri i plotë psoriaza vulgaris). Vërejtje të posaçme […]

MELFALANI

Përdorimet Mielomë dhe nganjëherë tumor solid e limfomë. Efektet anësore Si citostatikët tjerë. Dozimi Oral-isht (nga goja): 150-300 mcg/kg në ditë 4-6 ditë, të përsëritet […]

MERKAPTOPURINA

Përdorimet Leuçemi (leucemi) akute. Efektet anësore Doza e merkaptopurin-ës duhet të reduktohet nëse njëkohësisht merret edhe allopurinol-i pasi afekton metabolizmin e tij. Dozimi Sipas skemës. […]

KLORMETINI (MUSTINI)

Përdorimet Limfoma Hodgkin. Efektet anësore Si citostatikët tjerë, irritues për indet. Dozimi Përdoret shumë rrallë në ditët e sotme nga që është shumë toksik dhe […]

KLORAMBUCILI

Përdorimet Leuçemi (leukemi) limfo-citike kronike, karcinomë e ovare-ve dhe e gjirit, limfoma hodgkin, imuno-supresion. Efektet anësore Mielosuprimim, leukopeni, anemi, pështirosje. Dozimi 100-200 mcg/kg 4-8 javë. […]

HIDROKSIUREA

Përdorimet Leuçemi (leukemi) kronike mieloide, nganjëherë policitemi. Efektet anësore Si citostatikët tjerë, më së shpeshti mielo-supresion, pështirosje, reaksione në lëkurë. Dozimi 20-30 mg/kg në ditë […]

FLUOROURACILI

Përdorimet Kancer të sistemit gastrointestinal (stomak-zorrë), tumor-et solid-e. Efektet anësore Çrregullime gastrointestinal-e, pështirosje dhe vjellje, mielosuprimim, etj. Dozimi Sipas skemës. Format farmaceutike dhe dozat Injeksion: […]

CIKLOFOSFAMIDI

Përdorimet Limfoma Hodgkin dhe të tjera, leuçemi (leukemi) limfo-citike kronike, leukemia granulocite kronike, karcinomë ovare-sh, testikular-e, endometriale dhe të mushkërive. Efektet anësore Alopeci (rënie flokësh), sterilitet, […]

DOXORUBICINA

Përdorimet Leuçemi (leukemi), limfomë, mielomë multiple (e shumëfishtë), tumor të ovare-ve dhe testeve, neuroblastomë, karcinomë të pjesëve të ndryshme të trupit. Efektet anësore Si dakarbazina. […]

DAKARBAZINA

Përdorimet Sarkoma (tumor) e indit të butë, mielomë, limfoma Hodgkin, karcinomë në gjëndra tiroide etj. Efektet anësore Nekrozë e indit në vendin e injektim-it, ndjenjë […]