Shpjegimet e sëmundjeve dhe problemeve të rrugëve të frymëmarrjes përfshijnë gripin e shpendëve, bronkitin, COPD, emfizemën, gripin, pneumonitin, ftohjen, grykët, tuberkulozin, kollën e mirë dhe akoma dhe më shumë sëmundje të tjera.