COPD (sëmundje kronike obstruktive pulmonare) është përdorur për të përshkruar bronkitin kronik dhe emfizemën, sëmundje progresive të të dy mushkërive të cilat ndodhin vetëm ose së bashku. COPD është një gjëndje afat-gjatë që bllokon rrugët e frymëmarrjes, duke çuar në gulçim.

Sëmundja pulmonare kronike obstruktive COPD: Trajtimi dhe menaxhimi

Sëmundja kronike obstruktive pulmonar-e (COPD) është një sëmundje afatgjatë (kronike) që obstrukton (bllokon) rrugët e frymëmarrjes. Cilësia e jetës për një person me COPD mund […]

Emfizema: Trajtimi

Në momentin e diagnostikimit të emfizemës, dëmtimi i mushkërive ka ndodhur dhe është shumë i vështirë ndryshimi. Trajtimi ka si qëllim lirimin e simptomave dhe […]

Mungesa e Alfa 1 Antitripsina

Mungesa e Alfa 1 Antitripsina (anti-tripsinë) është një çrregullim i trashëguar, që mund të sjellë sëmundjen e mushkërisë dhe/ose mëlçisë. A1AT-ja është një proteinë e […]

Emfizema: Çfarë duhet të dini

Emfizema është një gjendje kronike (e vazhdueshme), në të cilën muret e alveolë-s në mushkëri dëmtohen gradualisht duke rezultuar në shkatërrimin e pakthyeshëm të indeve […]

Sëmundja pulmonare kronike obstruktive: COPD

Sëmundja kronike obstruktive pulmonar-e (COPD) është një gjendje afatgjatë (kronike), që obstrukton (bllokon) rrugët e frymëmarrjes. Shpesh termi COPD përdoret për të përshkruar bronkitin kronik […]

Bronkiti

Bronkit-i nënkupton inflamacionin e bronkeve në mushkëri. Bronket janë korridore ajri që lidhin laringu-n ose trakenë me indet e mushkërisë. Trakeja lidh 2 bronket kryesore […]

Aparatet e oksigjenit në shtëpi

Ajri normal që ne thithim kryesisht është i përbërë nga gazi i nitrogjenit, me vetëm 20% oksigjen. Disa njerëz me gjendje mjekësore të caktuara, të […]