Ndiqni artikujt e mëposhtëm për të mësuar më shumë rreth metadonit, një drogë e cila përdoret si kurë për personat që kanë krijuar varësi ndaj heroninës.

Metadoni (Methadone): Çfarë është ai

Metadoni (Methadone) bën pjesë në grupin e drogave të njohura si opioide. Opioidet janë klasifikuar si droga depresive sepse ato ulin funksionet e sistemit nervor […]