Përdorimi i tepërt i telefonave celularë mund të çojë në një rritje të disa prej tumor-eve të trurit të tilla si glioma, u shpreh Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin (IARC).

Një raport i lëshuar nga IARC e cila është e lidhur me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH), arriti në përfundimin se fushat elektromagnetike të radiofrekuencave të krijuara nga pajisjet celulare  ishin “ndoshta” kancerogjene për njerëzit.

Një studiues kancer-i i cili ka punuar në raport, Profesori Bruce Armstrong nga Universiteti i Sidneit, tha se gjetjet sugjeruan se rreziqet shëndetësore për përdoruesit mesatar ishin “me të vërtetë mjaft të vogla”.

Ai tha se, shmangia e përdorimit të madh përmes mesazheve ose përdorimi i linjave duhet të jetë shumë e kujdesshme.

Profesor Armstrong i tha ABC–së se gjeneracioni i fundit i telefonave 3G, siç janë smartphone, mund të dërgojë një dozë shumë të vogël valësh në tru.

“Nëse, p.sh. nivelet e 3G-së janë të mjaftueshme për të shkaktuar tumoret e trurit, ne nuk e dimë, se përse shumica e kërkimeve … është bërë … në gjeneratën e parë,” tha ai.

“Në të kuptuarit e implikimeve të këtij vlerësimi, duhet të mbahet mend se komunikimi wireless është projektuar për të vepruar brenda kufijve të ekspozimit kombëtar dhe ndërkombëtar, të cilat tashmë kanë një diferencë të konsiderueshme të ndërtuar brenda tyre”, tha ai në një deklaratë.