Njerëzit kanë më shumë mundësi që të zhvillojnë demencën nëse mamaja e tyre e ka patur këtë sëmundje, bazuar kjo në një studim të publikuar në revistë. Neurologjia (2011; 76: 822-29).

Të paturit e një familjari (prind, fëmijë, vëlla ose motër) me atë që njihet si sëmundja Alzheimer, rrit rrezikun e zhvillimit të demencës nga 4 deri në 10 herë.

Kohët e fundit, një studim i 53 njerëzve pa demencë të moshës 60 vjeçare, i realizuar për 2 vjet, zbuloi se ato njerëz mamaja e të cilëve kishte pasur demencë, kishin 2 herë më shumë rrezik ndaj të zhvilluarit të kësaj sëmundjeje dhe 1.5 herë më shumë kur babai i tyre e kishte patur atë.