Përdorimi i shpeshtë i mediave elektronike nga adoleshentët nuk e rrit rrezikun e tyre për dhimbje koke, sugjeruan kërkimet (BMC Neurologjia, online).

Studiuesit gjermanë krahasuan kohëzgjatjen e përdorimit të kompjuterit, shikimit të televizorit, të dëgjuarit të muzikës, të përdorimit të telefonave celularë dhe lojërave në 1025 adoleshentë me normat e migrenë-s dhe të dhimbjeve të kokës nga tensioni gjatë një periudhe 6 mujore.

“Përsa i përket debatit aktual mbi efektet negative shëndetësore të përdorimit të mediave elektron-ike, nuk mund të tregojmë … lloje të veçanta të dhimbjes së kokës, të cilat kryesisht mund të shkaktohen nga përdorimi i medias elektronike”, konkluduan autorët.