Diarreja përmirësohet më shpejt me probiotikë

Bakteret probiotike munden që në mënyrë efektive të shkurtojnë jetëgjatësinë e infeksionit akutdiarre-së, thonë ekspert-ët. Megjithatë, nevojitet një qartësi se cili probiotik është mirë që të përdoret.

Probiotikët janë baktere të gjalla “miqësore”, që mendohet se kanë përfitime shëndetësore kur merren nëpërmjet gojës. Pjesa më e madhe e baktereve të përdorura si probiotikë, gjenden zakonisht në kos.

Një studim, që përfshiu 8014 pjesëmarrës konkludoi se përdorimi i probiotikëve reduktonte kohëzgjatjen e diarre-së në një mesatare të 25 orëve, dhe rrezikun e diarre-së për të zgjatur për 4 ditë.

Pjesa më e madhe e personave që morën pjesë në studim ishin fëmijë dhe foshnja.

Megjithatë pjesa më e madhe po identifikojnë se cilët antibiotikë duhet të përdoren në grupe të ndryshme të njerëzve.