Një studim sugjeron se marrja e vajit të peshkut në vitin e parë të jetës mund të luajë një rol në reduktimin e rrezikut për ekzemë tek fëmijët e vegjël (Shëndeti Komunitar 2009; online më 6 Gusht).

Kërkuesit norvegjezë ndoqën më shumë se 3000 fëmijë të moshave 1-2 vjeç dhe gjetën se ata që marrin peshk një herë në javë ose më shumë, kanë 38 për qind më pak rrezik për zhvillimin e ekzemave se sa ata që nuk marrin peshk.

Fëmijët që marrin vaj peshku të paktën një herë në javë kanë 79% rrezik më të ulët për zhvillimin e ekzemave duke filluar nga mosha 2 vjeçare.