Një tjetër studim i madh ka dështuar për të gjetur prova bindëse në mbështetjen e shqyrtimit të antigjen-it specifik të prostatës PSA (Prostate Antigen Specific) për kancer-in e prostatës (prostata).

Shqyrtimi PSA-së është një provë gjaku që mat nivelin e antigjenit specifik të prostatës (PSA), një substancë e prodhuar nga gjëndra e prostatës. Nivelet e larta të gjakut të PSA-së mund të tregojnë kancerin e prostatës, por ato janë gjetur edhe në një sërë gjendjesh të tjera. Njëkohësisht, shqyrtimi mund të humbasë disa lloje kancerash.

Një kontroll që përfshiu 9.000 burra suedezë zbuloi se shqyrtimi i PSA-së nuk reduktonte ndjeshëm vdekshmërinë nga kanceri dhe sugjeroi se rreziku për zbulimin dhe trajtimin ishte i konsiderueshëm.

Në studim, në të cilin u morën në shqyrtim 1500 burra, në bazë të publikimeve të 2 studimeve të mëdha në 2009, ato dështuan që të tregonin një përfitim të qartë të rrezikut nga shfaqja e PSA-së mbi një kontroll të shkurtër.