Rruga Musa Shehi, Tirana, Albania
06739657020673965702