Fëmijët që i shërbejnë vetes nuk hanë më pak

Ka qenë sugjeruar se fëmijët që janë lejuar të zgjedhin vetë madhësinë e ushqimit të tyre, mund të hanë më pak nga porcionet e dedikuara për ta nga ana e prindërve.

Për të testuar këtë, janë bërë dy eksperiment-e me 63 fëmijë midis moshave 3 dhe 5 vjeç nga ana e kërkuesve të Qendrës për Kërkime për Obezitet-in e Fëmijëve, të Universitetit Shtetëror të Pensilvanisë. Në këtë studim amerikan, fëmijëve u është dhënë ose një pjatë me 400g makarona (që është shumë për këtë moshë), ose fëmija do merrte vetë porcionin e dëshiruar të së njëjtës sasi makaronash. Eksperimenti u krye edhe me sasi të ndryshme ushqimi.

Fatkeqësisht, marrja e makaronave dhe ushqimi nuk ishin të lidhur me metodën e marrjes së tyre. Fëmijët që hanin më shumë kishin më shumë shanse të ishin mbipeshë dhe të merrnin më shumë ushqim në përgjithësi. Edhe ideja e vetëshërbimit nuk tregoi marrjen e më pak ushqimi nga ana e fëmijëve.

Autorët e studimit sugjerojnë se disa fëmijë thjesht kanë nevojë për më shumë drejtim në atë se çfarë përbën një ushqim i përshtatshëm. Përfshirja e prindërve dhe mësuesve në të ushqyerit mund të ndihmojë që fëmijët të identifikojnë situatat  tyre në lidhje me kërkesat ushqimore, dhe vetëshërbimi i fëmijëve në familje mund të ndihmojë në zhvillimin e fëmijës dhe koordinimin e tyre për gjëra të tjera dhe në forcimin e aftësive sociale, por kjo nuk ndalon domosdoshmërisht mbi-ngrënien.