gjumi

Këto dhe sugjerime të tjera që mjeku mund të ketë, janë  disa nga metodat për të luftuar pagjumësinë kronike dhe disa nga  mënyrat për shmangien e  përdorimin të rregullt të qetësuesve apo pilulave të gjumit.

Pages: 1 2