Glaukoma

Glaukoma është një sëmundje progresive e nervit optik, e cila nëse lihet pa u trajtuar, shkakton humbje të shikimit. Rritja e presionit në sy është i vetmi faktor i zakonshëm, por glaukoma mund të ndodhë edhe si rezultat i mungesës së rritjes së presionit.

Shumë faktorë, duke përfshirë edhe qarkullimin e gjaku-t në sy mund të kontribuojnë në dëmtim. Një ndër faktorët më të rrezikshëm është historia familjare. Një faktor tjetër është mosha. Rreziku për zhvillimin e kësaj sëmundjeje rritet me moshën. Megjithatë, sëmundja mund të ndodhë edhe tek pacientët e rinj dhe tek fëmijët, duke përfshirë edhe të sapolindurit (sipas OBSH-së i porsalindur konsiderohet fëmija gjatë katër javëve të para të lindjes).

Një fakt shqetësues është se në format e përbashkëta të glaukomës, dëmtimi ndodh në një mënyrë të ngadaltë e progresive pa dijeninë e personit. Nuk është një shtrëngim i fushës së shikimit, por i shikimit qendror (d.m.th. që përdoret për lexim), dhe që mbetet normal deri në stadin e fundit të sëmundjes. Megjithatë, edhe pa qenë të vetëdijshëm për këtë, humbja e fushës periferike të shikimit është veçanërisht e rrezikshme për aktivitetet normale si ngarja e makinës.

Glaukoma nuk mund të diagnostikohet nga një matje e thjeshtë e presionit të syrit. Diagnoza kërkon një kombinim të matjes së presionit, ekzaminimit të nervit optik dhe këndit të syrit. Teste të tjera gjithashtu mund të jenë të nevojshme për të konfirmuar diagnozë-n. Mënyra më e mirë për të zbuluar glaukomën është nënshtrimi ndaj një ekzaminimi gjithëpërfshirës të syrit mbi një bazë të rregullt, siç këshillohet nga mjeku (specialisti i syve).

Pages: 1 2