Krahasoni diferencat ndërmjet hepatitit A, hepatitit B dhe C në këtë tabelë.

Hepatiti: një krahasim i hepatitit A, B dhe C

Hepatiti A (HAV) Hepatiti B (HBV) Hepatiti C (HCV)
Çfarë është? Një sëmundje mëlçie e shkaktuar nga virusi i hep A. Virusi i sëmur njerëzit por vetëm për 1-3 javë. Sëmundja e mëlçisë e shkaktuar nga virusi i hep B. Virusi i prek njerëzit në mënyrë të ndryshme. Pjesa më e madhe e njerëzve i largojnë këto infeksione dhe nuk kanë më probleme të mëtejshme.Shumë bebe dhe fëmijë nuk e largojnë infeksionin, dhe kanë probleme më pas në jetën e tyre. Një sëmundje mëlçie e shkaktura nga virusi i hep C. Pjesa më e madhe e njerëzve nuk e largojnë virusin dhe e kanë sëmundjen gjatë gjithë jetës. Sëmundja mund të shkaktojë probleme të mëlçisë.
Koha ndërmjet infeksionit dhe sëmundjes që shfaqet në testin e gjakut Testet e gjaku-t zakonisht nuk jepen si rezultat i natyrës afatshkurtër të sëmundjes. 8 javë 3 javë (testi PCR)
12 javë (testi i antitrup-ave)
Transmetuar nga Ushqimi apo uji i kontaminuar nga kanalizimet. Çdo gjë me jashtëqitjen e njeriut që bie në kontakt me gojën. Kontakti gjak me gjak. Kontakti seksual. Nga mamaja tek fëmija. Kontakti gjak me gjak. Nga mamaja tek fëmija.
Sjellje që i vendosin njerëzit në rrezik Kontakti shtëpiak me një person të infektuar.
Kontakti seksual me një person të infektuar. Udhëtimi në vendet e zhvilluara.
Kontaktit seksual me një person të infektuar. Ndarja e shiringave dhe gjilpërave kur injektojnë drogë. Ndarja e pajisjeve të tjera, p.sh. lugët, kur injektohet drogë. Nëpërmjet tatuazheve ose pircing me pajisje të kontamiuara. Procedurat mjekësore në vendet e zhvilluara. Ndarja e gjilpërave dhe shiringave kur injektohet drogë. Ndarja e pajisjeve të tjera, p.sh. lugët, kur injektohet drogë. Marrja e produkteve të gjakut. Nëpërmjet tatuazheve ose pircing me pajisje të kontaminuara. Procedurat mjekësore në vendet e zhvilluara.
Simptomat e infeksionit afatshkurtër

Pages: 1 2