Herpesi dhe HIV

Në përgjithësi, pjesa më e madhe e njerëzve që zhvillojnë të ashtuquajturin herpesi gjenital nuk e kanë infeksionin HIV (human immunodeficiency virus). Disa mjekë besojnë se infeksioni i herpesit gjenital mund të rrisë shanset e të zhvilluarit të infeksionit HIV, edhe pse nuk ka asnjë dëshmi që t’a mbështesë këtë thënie.

Megjithatë, herpes mund të ndodhë tek një person që ka infeksionin HIV për shkak të imunitet-it të ulët. Disa njerëz që kanë herpesin gjenital e dinë që kanë edhe infeksionin HIV dhe mund të duan që të flasin me mjekun e tyre rreth përdorimit të ilaçeve antivirale për të parandaluar ripërsëritjen.

Nëse ju keni herpes dhe mendoni se ju mund të keni qenë të ekspozuar ndaj infeksionit HIV, ju mund të kërkoni që të flisni me mjekun tuaj rreth mundësive të kryerjes së test-imit HIV.

HIV kryesisht është marrë nëpërmjet seksit anal ose vaginal pa përdorimin e prezervativëve ose duke përdorur shiringat që janë përdorur nga njerëzit me HIV. Trajtime të reja janë duke përmirësuar në mënyrë dramatike pamjen e njerëzve me HIV.

Trajtimi i infeksionit HIV ashtu sikundër i herpesit shpesh ndihmon në kontrollin e episodeve me herpes gjenital tek njerëzit me infeksionin HIV. Gjithashtu, reduktimi i numrit të episodeve të herpesit sjell tendosje në sistemin imunitar (sistemi imunitar).

Trajtimi antiviral i herpesit dhe HIV

Shumë mjekë përdorin trajtim antiviral për herpesin veçanërisht tek njerëzit e infektuar me HIV për shkak se ri-përsëritja është e zakonshme dhe më pak stres vendoset në sistemin imunitar.

Për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me herpesin gjenital, shkoni tek mjeku juaj.