Homeopatia nuk është më mirë se placebo në lirimin e astmës së fëmijërisë, tek pacientët që akoma ishin duke marrë kujdesin tradicional GP (të përgjithshëm), zbuluan kërkuesit e Mbretërisë së Bashkuar.

Kualiteti i jetës ose shkalla e acarimit ishte e njëjtë tek fëmijët me astmë të butë në të moderuar, edhe nëse ato kishin marrë kujdesje të vazhdueshme të homeopatisë ose kujdesje të vazhdueshme të placebos.

Mjekët ishin të mendimit për të kombinuar recetat homeopatike me këshilla jetese, dhe më pas mund ta ndryshonin recetën brenda një viti.