bmi

Indeksi i masës trupore (BMI)

Njohur ndryshe BMI, ky indeks përcaktohet nga përpjestimi i peshës tuaj me (lartësinë tuaj në metër)2.

Projektuar për burrat dhe gratë mbi moshën 18 vjeç.

Një BMI e shëndetshme varion nga 18.5 në 24.9. Një rezultat poshtë 18,5 tregon se jeni nën peshe, apo nje rezultat sipër 24,9 tregon se ju jeni mbi
peshë në raport me lartësinë e trupit tuaj

1. Vendosni gjatësinë tuaj në centimetra (pa këpucë): cm
2. Vendosni peshën tuaj në kilogram (pa rroba): kg

Llogaritë BMI Anullo