Gjatë jetës sonë, qelizat e shëndetshme në trupin tonë ndahen dhe zëvendësojnë veten e tyre në një sekuencë të kontrolluar. Ndonjëherë, një qelizë fillon të riprodhojë parregullsi pa ndonjë arsye të dukshme. Këto qeliza jonormale ndarëse mund të përhapen në pjesët e tjera të trupit dhe të fillojnë të riprodhohen. Përhapja e këtyre qelizave kanceroze është një proces i quajtur metastazë. Përfundimisht ky ind jonormal ndërhyn në aftësinë e trupit dhe qelizat e veta, organet dhe strukturat e tjera, për të kryer funksionin e tyre normal dhe mund të rezultojë në sëmundje ose vdekje.

Termi “kancer” është aplikuar në më shumë se 100 sëmundje që prek afërsisht çdo pjesë të trupit. Të gjitha mund të jenë potencialisht kërcënuese për jetën. Ato të gjitha kanë shkaqe të ndryshme, shkaktojnë simptoma të ndryshme dhe agravohen (shpejtësia ndaj të cilave ato shpërndahen). Megjithatë, pjesa më e madhe e kancerave ndahen në 4 kategori kryesore:

  • Karcinomëështë kanceri më i zakonshëm i diagnostikuar që prek lëkurën, mukus-in e membranë-s, mushkëritë, gjinjtë, pankreas-in dhe organe e gjëndra të tjera.
  • Leuçemi (leukemi) – këto janë kancera të gjaku-t dhe inde të formimit të gjakut dhe nuk formojnë tumor-e solide.
  • Sarkomaështë kancer që prek kockat, muskujt e indet dhe përfshin shumë lloje të rralla kancerash.
  • Limfomëështë një lloj kanceri që prek sistemin limfatik (sistemi limfatik – një lidhje të qelizave që është një pjesë e rëndësishme e sistemit imun të trupit – sistemi imunitar).

Formimi i tumorit

Një tumor ose gjëndër është një grumbull i parregullt i qelizave ndarëse. Shumica, por jo të gjitha kancerat, formojnë tumore. Tumoret malinj ose kanceroze grumbullohen nga qelizat e shëndetshme të trupit, që ndërhyjnë me funksionet e trupit, barazojnë ushqimet nga indet e trupit dhe formojnë tumore të reja në pjesë të tjera të trupit.

Çfarë e shkakton kancerin?

Pages: 1 2 3