Njerëzit të cilëve ju bien flokët në një moshë të hershme kanë një rrezik më të lartë ndaj zhvillimit të kancer-it të prostatës (prostata), krahasuar me meshkujt e tjerë.

Një studim evropian zbuloi se meshkujt e diagnostikuar me kancerin e prostatës kishin dy herë më shumë mundësi për të patur humbjen e flokëve në moshën 20 vjeçare sesa meshkujt që nuk e kishin kancerin e prostatës.

Megjithatë, ekzistonte një lidhje ndërmjet kancerit të prostatës dhe fillimit të humbjes së flokëve edhe në moshën 30-40 vjeçare.

Humbja e hershme e flokëve nuk ishte e lidhur me zhvillimin e kancerit të prostatës në fillimet e jetës ose me tumor-ët më agresivë.