Kancer-i i prostatës (prostata) përcaktohet me një shkallë në bazë të së cilës identifikohet sesa shpejt mund të rritet ai. Një sistem i quajtur shuma Gleason përdoret për të përcaktuar këtë shkallë. Rezultati merret duke vendosur dy llojet më të zakonshme të indeve për biopsi.

Rezultati i shumës Gleason ndërmjet 6 përcakton kancerin më pak agresiv. Një rezultat më i lartë është ndërmjet 8-10, që përcakton një rritje më të shpejtë të kancerit dhe të qenit më shumë agresiv.

Shkalla tregon sesa shpejt po rritet kanceri. Ajo ju tregon juve sesa larg ka avancuar kanceri.

Doktori do të konsiderojë edhe volumin e kancerit. P.sh. nëse ju keni vetëm një pjesë të vogël kanceroze, doktori juaj do t’ju konsiderojë një volum të ulët të kancerit. Nëse ju keni një volum të kancerit të gradës së ulët ju mund të zgjidhni një trajtim më pak agresiv.

Fazat e kancerit të prostatës

Hetimi nuklear-mjekësor i quajtur TNM është përdorur për të përcaktuar llojet e ndryshme të kancerit, duke përfshirë kancerin e prostatës.

Në sistemin TNM, çdo shkronjë përcakton një numër që tregon sesa i avancuar është kanceri. Sa më i ulët të jetë numri, aq më pak i avancuar është kanceri. Doktori juaj do t’ju shpjegojë rezultatet e test-it.

T (Tumori) Tregon masën dhe thellësinë e zhvillimit të tumorit.
N (Nyjet) Tregon nëse nyja limfatike (gjëndrat) janë prekur.
M (Metastazë) Tregon nëse kanceri është përhapur.

Prognoza

Prognoza nënkupton rezultatin e pritshëm të një sëmundjeje. Juve do t’ju duhet për ta diskutuar prognozë-n me mjekët tuaj, por nuk është e mundur për asnjë mjek për të parashikuar rrjedhën e saktë të sëmundjes suaj.

Pages: 1 2