Sheshi Skënderbej, Tirana 1001, Albania
Suksesi i këtyre klinikave me profil kryesor imazherinë diagnostike i dedikohet edhe aplikimit të teknologjisë së telemedicinës, e aplikuar për herë të parë në Shqipëri nga Qendra Diagnostike MEDICARE.