Përdorimet

Pagjumësia.

Vërejtje të posaçme

Porfiri; tek të moshuarit duhet ulur doza; të shmanget përdorimi i zgjatur; çrregullim pesonaliteti.

Kundërpërdorimet

Gastrit apo ulcerë, insuficiencë renale (insuficienca renale) dhe hepatike, shtatzëni dhe laktacion.

Efektet anësore

Irritim gastrik, vjellje, ketouri, delir, halucinacion, rrallë varësi pas përdorimit të zgjatur.

Dozimi

0.5-1 g maksimumi 2 g para gjumit, e marrë me shumë ujë apo lëng, fëmijët 30-50 mg/kg maks. 1 g.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 414 mg.

Eliksir: 500 mg/5 mL.

Eliksir për fëmijë: 4%.